Till dig som konstruerar för pressgjuten aluminium

Dimensionstoleranser för pressgjuten aluminium: SS-ISO 8062, rev 2, toleransgrad CT5. Önskar du andra toleransgrader bearbetar vi fram dem

Designa ditt gjutgods så likt naturens former som möjligt. Inga skarpa vinklar och jämntjocka väggar om möjligt. Stora godsanhopningar ger oftast inte bättre hållfasthet då det lätt blir krympporer just där. Gör godsbesparing så minskar du risken för porer och sparar pengar på material och vikt.

Släppvinklar måste finnas i alla dragriktningar. Fundera på var du tänkt dig delningsplanet mellan de två formarna. Större släppvinklar och större radier generellt ger en bättre process och sliter mindre på verktygsstålet. En bra designad detalj kan fördubbla verktygslivslängden. Vi har exempel på detaljkonstruktion där verktyg klarat 400.000 skott men också på det motsatta – verktyg har bara klarat 40.000 skott innan krackeleringar uppstått och nytt verktyg måste tas fram. Släppvinklar ligger oftast mellan 1-3 grader. Ju längre dragningsyta desto större släppvinkel behövs.

Radier är viktigt för att förlänga verktygslivslängden. Ju mer desto bättre… Yttre radier kan du kanske göra större än vad du har möjlighet med de inre?

Med kantingöt lägger vi ingötet någonstans vid delningsplanet. Där får du en grövre brottyta som oftast måste renfräsas. På synlig yta är det kanske idé att konstruera så att fräsningen blir möjlig – det är t ex svårt o dyrt att fräsa en rundad yta snyggt.

Vi hjälper dig gärna med processsimulering av olika detaljdesign för optimal konstruktion. Vi simulerar i moderna, och för pressgjutning anpassade, NovaFlow&Solid där vi kan observera både flöde, värme och stelning.

Konstruera också för den ytbehandling du tänkt dig. T ex så kräver elektrolytiska ytbehandlingar fasningar för att inte bygga på vid skarpkant och bottenhål kan vålla problem vid doppande ytbehandlingar.

Pressgjuten aluminium ska inte värmas upp över 200 grader vid lackhärdning eller annat – då får du lätt vätgasbubblor i yttersta gjutgodshuden.

Vi kan gjuta med HighVacuum (högvakum) som är ett måste för strukturdetaljer och vid tuffa porositetskrav. I normalfall räcker vårt centralvakum för att ge dig. Se vidare www.fondarex.com/se.

Skriv gärna den kemiska beteckningen på ritningen för den legering du vill använda – det gör det möjligt för gjutaren att välja en likvärdig befintlig legering – och du undviker dyra speciallösningar. Det vanligaste pressgjutlegeringarna idag är AlSi9Cu3(Fe) (standardlegering och billigast) eller AlSi12(Fe) alternativt AlSi10Mg(Fe) för en låg Cu-halt och bättre korrosionsbeständighet. Se vidare www.stenaaluminium.com/sv/Produkter-och-Tjanster/Legeringsspecifikationer

Vill du veta mer om nyheter inom pressgjutning hänvisar vi till branschens institut SweCast www.swerea.se/swecast/. Där hittar du också utbildningar för gjutgodskonstruktion m.m.

Vi kan uppnå utfinhet Ra 1,6 på vissa mindre ytor, men standard är Ra 3,2 för pressgjutgods. Det kanske inte är nödvändigt med bearbetning av dina ytor utan att vi kan pressgjuta fram den? Vi har i 15 års tid gjutit gods med mycket högt ställda krav på ytfinhet.

Vi gjuter alla hål med diam 3 eller större, men även mindre hål är gjutbara om de inte är för djupa.

Vid komplicerade geometrier så minskar pressgjutning ofta behovet av CNC-bearbetning i jämförelse med tillverkning av profiler och plåt.

Det går oftast att pressgjuta tunnare än vad man tror. Det är då viktigt att det är jämntjockt gods. Vi gjuter idag utan problem 2,5 mm godstjocklek på ytor 300*250mm. På små ytor har vi även klarat 0,5 mm. Vi har lång erfarenhet av tunnväggigt gods – prata gärna med oss för mer råd.