PRESSGJUTNING
MED PERFEKTION
OCH KVALITET
IN I MINSTA DETALJ.

När det kommer till kvalitet finns det varken genvägar eller kompromisser. Det är hårt arbete, noggrannhet och perfektion som gäller. Vårt arbete resulterar i starka detaljer med hög finish och funktionalitet. Noggranna toleranser och bra tätytor ger förutsättningar för ett resultat som överträffar förväntningar i både stort och smått. På Lundbergs pressgjuter vi framför allt detaljer i aluminium i olika legeringar. Ett fantastiskt material som erbjuder hög styrka i förhållande till vikten. Dessutom är det lätt att återanvända. Det är vanligt att företag lovar runt men håller tunt. För oss är det tunna något vi är stolta över. Vi är nämligen experter på tjocklek – eller ska vi säga tunnlek.Genom att utveckla tunnväggigt gjutgods i aluminium och minimera vikter och kemikalie­användning arbetar vi energi-besparande och miljövänligt. Vi klarar att hantera detalj­vikter från åtta kilogram och ända ner till fem gram. Ett riktigt tunt löfte!