Cajsa Lundberg

VD
(mobil 0736-31 93 93)

Mattias Melin

Teknisk Chef
(mobil 0709-53 11 37)


Jonas Eriksson

Head of Production / Produktionschef
(mobil 0709-43 84 51)

Emma Bokinge

Produktionsplanering & Leveransbevakning
(mobil: 0708-36 48 20)


Björn Kvarnestam

Björn Kvarnestam

Kvalitets -och Hållbarhetschef
(mobil 070-584 60 52)