Gasellföretag 2013

Lundbergs Pressgjuteri utsågs av Dagens Industri till Gasell-företag 2013 – en utmärkelse som tilldelas några av de snabbast växande företagen i landet. Ytterligare ett bevis för att vårt målmedvetna arbete lönar sig är att vi 2012 belönades med utmärkelsen ”Årets företagare i Jönköpings län”.

Årets företagare i Jönköpings län 2012
Lundbergs – ett tillväxthus med rötterna i industrin! Lundbergs har högt satta mål och arbetar alltid långsiktigt. Vår ambition är att bidra till att utveckla gjuteribranschen och att hitta nya möjligheter i givande samarbeten. Ett bevis för att vårt målmedvetna arbete lönar sig är att vi 2012 belönades med utmärkelsen ”Årets företagare i Jönköpings län”.
Gasell-företag 2013
Lundbergs – hellre drivbänk än långbänk! Lundbergs Pressgjuteri har av tidningen Dagens Industri utsetts till ett Gasellföretag – ett av de snabbast växande företagen i landet. Vi omsätter 60 miljoner SEK har en exportandel på 45 procent. Våra kunder finns framförallt inom telekom, tunga fordon, handikapphjälpmedel, verkstadsindustri, elektronik och möbler.
R-företag
Lundbergs – ett rekommenderat företag! AB Lundbergs Pressgjuteri har blivit rekommenderade på grund av sitt sätt att agera mot kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter. De har förbundit sig att ta ett etiskt ansvar och följa R-licensens Etikpolicy. R-Företagen genomför återkommande mätningar för att verifiera företagskulturen hos AB Lundbergs Pressgjuteri. R-licensen är en unik kvalitetsstämpel för företag som står för god affärsetik. För att erhålla en licens behöver man blir rekommenderad i sju olika steg. En licens går inte att köpa man måste bli rekommenderad.