Optimala lösningar och långa samarbeten

När våra tekniker får vara med redan på idéstadiet kan vi optimera konstruktionsunderlag och produktionsförutsättningar. Och med datorns hjälp gör vi dynamiska moduleringar av era skisser innan produkten får sin slutliga form i vårt pressgjuteri. Det brukar resultera i optimalt kostnads­effektiva lösningar och långvariga samarbeten.