Om oss

Det tar tid att skaffa den erfarenhet och kunskap som behövs för att nå en ledande position. I vårt fall handlar det om mer än 75 år av målmedvetet arbete, upptäckar­lusta och innerlig passion för press­gjutning. Men också om en stark ambition att skapa goda samarbeten och bra arbetsmiljö.

Vår tillverkning sker i Småland. Ett vackert land med ett stolt folk och en anrik hantverks- och entreprenörstradition. Vi har en hög teknisk nivå och vi vet att det i slutändan är våra anställdas kompetens och yrkesstolthet som gör verksamheten lönsam.

Med stoltheten kommer också en pålitlighet som återspeglas i kvalitet och utförande.

En ansvarskänsla och glädje som vi med nöje delar med dig.