Efterbearbetning i första rummet

Under många år har vi byggt upp ett brett kontaktnät av duktiga underleverantörer som delar vår syn på hur lönsamma och goda affärer skapas. Tillsammans ser vi till att efterbearbetningen får en minst lika framskjuten roll som resten av produktionsprocessen.