Kvalitén synas

Trots att mycket av produktionen sker med automatik finns det mänskliga ögat och handlaget med i alla moment för att säkra kvaliteten. Manuell provning och avsyning är en given del genom hela produktionsprocessen. Enligt vårt sätt att se det är efter­arbetet inte en fristående del efter arbetet utan en ytterst viktig del av helheten. Det som skiljer en bra slutprodukt från en formidabel lösning!