Jul- och nyårsledighet

25 november 2014
25 november 2014, Kommentarer Kommentarer inaktiverade för Jul- och nyårsledighet

 

Vi stänger produktionen för underhåll under jul- och nyårshelgerna mellan 22 december 2014 och 6 januari 2015.
Kontoret och vår växel är delvis bemannad under denna period. Välkommen att höra av dig på mail eller telefon.
Vänligen ring 073-631 93 93 vid brådskande frågor.

Christmas Holidays
We close production for maintenance during Christmas/New Year Holidays 22 Dec 2014 – 6 Jan 2015.
Office, switchboard/mailboxes are attended regularly. Please call +46-73-631 9393 for urgent issues.