En Italpresse 1100t SC för större maskinkapacitet och högre låskraftstonnage håller på att installeras just nu!

15 december 2015
15 december 2015, Kommentarer 0

Det ger oss möjlighet att fylla orderboken med större detaljer eller fler-facksverktyg. Hör av dig om du har en förfrågan för upp till 1100 tons låskraft! Vi söker uppdrag i vår nya maskin. Mer frågor besvaras av prod chef Robert Alkemark 070-944 7530

Comments are closed.